NEOLİBERALİZMİN TEOLOJİK- SİYASİ TEMELİ VE FİNANS KAPİTAL

Kapitalizm Batı Avrupa’da Hıristiyanlığın Protestan / Kalvinist zihniyet dünyasının ürünüdür. Kapitalizmin neoliberal versiyonu ise Judeo – Hıristiyan teolojiden esinlenen “seçilmiş miti” tarafından beslenen seçkinci bir siyaset ve ekonomik modeldir. 1978 Washington Konsensusu ile yeryüzündeki bütün toplumlara ve devletlere dayatılan küreselleşmiş sistemin Eylül 2008 finans krizine kadar “kusursuz fırtınalar”la başta Amerikan toplumu olmak üzere insanlığı bir avuç Wallstreet “Eke”si bankerin teolojik – siyasi – finansal “Tanrı İmparatorluğu / Yeni Dünya Düzeni” projesinin kurbanları haline getirmiştir. Bu süreçte “rasyonel insan” merkezli iktisat teorilerinin iflas ettiğini görüyoruz. Yine bu süreçte Hollywood yapımı sinema filmleri ve televizyon dizileriyle topyekün insanlığa yönelik bilinçaltı operasyonlarının gerçekleştirildiğine şahit oluyoruz

THEOLOGICAL AND POLITICAL BASIS OF NEOLIBERALISM AND FINANCE CAPITAL

Capitalism is a Protestant / Calvinist Christianity’s mentality world’s produce in Western Europe. Capitalism’s neoliberal version is an elitist politics and economic model which exploits / accumulates interest from “chosen myth” that was inspired from Judaeo-Christian theology. With the 1978 Washington Consensus, globalized system was imposed to all societies and governments. This system was implemented / executed by “perfect storms” until September 2008 financial crisis. This caused American society and all humanity to be victimized by a handful of Wallstreet “Eke” “Shrewd” banker’s theological – political – financial “God Empire / New World Order” project. During that period, it is obvious that economy theories that have a “rational human” base collapsed. It could also be witnessed that, there are subliminal operations that are towards to humanity through Hollywood made movies and television series