DOKSANLI YILLARIN TÜRK- ALMAN YAZININA BAKIŞ

Bu makalede Türkiye’den Almanya’ya altmışlı yıllarda başlayan işçi göçü ve beraberinde Almanya’da oluşan Türk-Alman yazınının tarihsel gelişimine genel bir bakıştan sonra altmışlı yıllarda misafir işçi olarak başlayan süreci ve sonrasında ikinci, üçüncü kuşak olarak adlandırılan kuşağın yazarları, oluşturdukları eserler ele alınmaktadır. Daha sonra doksanlı yılların yazarları, değişen göç-konuk ve yeni kimlik anlayışları açısından konu edilmektedir. Bu bölümde doksanlı yılların yazarlarından olan Feridun Zaimoğlu’nun ‘’On iki gram Mutluluk ’’(Zwölf gram Glück) adlı eserine ve bu eserin öykülerinden olan Tanrıya Çağrı 1’’(Gottesanrufung1)adlı eserine örnek olarak değinilecektir

EINBLICK IN DIE DEUTSCH–TÜRKISCHE LITERATUR IN DEN 90ER JAHRE

In dieser Arbeit werden allgemeine Informationen als ein Überblick die Migration nach Deutschland aus der Türkei und damit verbundenen allgemeines Wissen über die historische Entwicklung der türkisch-deutschen Literatur erwähnt. In den sechziger Jahren als Gastarbeiter beginnende Prozess und der sogenannten zweiten und dritten Genaration dieser neuen LiteraturgattungSchriftsteller und ıhre Werke beschrieben Dann werden die Autoren der 90er Jahre thematisiert. Der Hauptteil richtet sich auf den Autor dieser Zeit Feridun Zaimoğlu und sein Werk ‘’Zwölf Gram Glück’’und unter diesem Werk ein Textauszug ‘’Gottesanrufung 1’’