ALMANYA‘DA TÜRKLERİN SOSYAL YAPISI VE SEÇMEN DAVRANIŞI

Almanya'daki Türk kökenli göçmenlerin seçmen davranışı her zaman bir tartışma konusudur. Oy verme hakkına sahip olan Türklerin siyasi kararları, göçmen kökenli olmalarından dolayı daha karmaşık bir süreçtir, çünkü onlar farklı bir siyasal ve toplumsal kültürden gelmektedirler ve Almanya’da bu kültür tarafından şekillenmiş bir sosyal yapı içerisinde yaşamaktadırlar. Bu bağlamda, Türk kökenli seçmenlerin seçim kararlarının sosyal yapısal göstergelere göre analizi, bu ampirik araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Bu göstergeler cinsiyet, vatandaşlık, yaş, mesleki durum ve eğitimdir. Bu çalışma için, yüz yüze anket tekniği ampirik araştırma yöntemi olarak seçilmiştir. Elde edilen ampirik veriler göre, Türk kökenli göçmenlerin belirtilen sosyal yapısalcı göstergeler bağlamında ağırlıklı olarak SPD ve Yeşiller‘i destekledikleri görülmektedir. Ayrıca, tercih edilen bu partilere olan destek, seçilen göstergelere göre büyük bir fark göstermemektedir

SOZIALSTRUKTUR UND WAHLVERHALTEN VON TÜRKEN IN DEUTSCHLAND

Das Wahlverhalten der türkischstämmigen Migranten in Deutschland ist immer ein Diskussionsthema. Wegen des Migrationshintergrunds ist die Wahlentscheidung der eingebürgerten Türken ein komplexer Prozess, weil sie aus einer anderen politischen und sozialen Kultur kommen und ihre Sozialstruktur in Deutschland von dieser Kultur geprägt wird. In diesem Zusammenhang ist die Zielsetzung dieser empirischen Untersuchung, die Wahlentscheidung der türkischstämmigen Wählerschaft nach den wichtigen sozialstrukturellen Indikatoren zu analysieren. Diese Variablen sind das Geschlecht, die Staatsbürgerschaft, das Alter, die berufliche Stellung und der Schulabschluss. Für diese Untersuchung wurde das persönliche (Face-to-Face) Interview als empirische Forschungsmethode ausgewählt. Nach dem empirisch gewonnen Daten zeigt sich, dass die Türkischstämmigen nach den sozialstrukturellen Indikatoren überwiegend die SPD und Grünen bevorzugen. Für diese Parteipräferenz wird keine große Distanz zwischen diesen Merkmalen gezeigt