ZİHİNSEL ENGELLİ KARDEŞE SAHİP BİREYLERİN YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLERİN SOSYAL ROL KURAMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

Bu araştırma, zihinsel engelli kardeşe sahip bireylerin yaşantılarına ve yaşadıkları güçlüklere ilişkin algılarını belirlemeye ve sosyal rol kuramı açısından yaşadıkları bu güçlükleri anlamaya ve çözüm önerileri geliştirmeye yönelik olarak gerçekleştirilmiştir.Nitel desende tasarlanmış olan bu araştırmada, fenomenolojik yaklaşım temel alınmıştır. Bu doğrultuda, bu bireylerin yaşantıları ve yaşadıkları güçlükler, kendi deneyimleri, kendi duygu ve düşünceleri yoluyla anlaşılmaya çalışılmıştır. Araştırmada öncelikle 9

ZİHİNSEL ENGELLİ KARDEŞE SAHİP BİREYLERİN YAŞADIKLARI GÜÇLÜKLERİN SOSYAL ROL KURAMI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ