Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2013 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Toplumsal cinsiyet algisi ölçeğinin geçerlik güvenirlik çalişmasi

Yazar kurumları :
Ankara Üniversitesi1 Ankara Üniversitesi2
Görüntülenme :
712
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, bireylerin toplumsal cinsiyet algılarını değerlendirmeye yönelik bir ölçme aracı geliştirmektir. Çalışma sonunda bireylerin toplumsal cinsiyet algılarını temsil ettiği düşünülen toplam 25 maddeden oluşan beşli Likert tipi bir ölçek elde edilmiştir. Ölçeğin yapı geçerliğini saptamak amacıyla 443 (244 kadın 199 erkek) kişiden toplanan verilerin Temel Bileşenler Analizi yöntemi ile faktör yapısına bakılmıştır. Geçerlik için yapılan açıklayıcı faktör analizi sonuçlarına göre, ölçeğin tek boyutu olduğu ortaya çıkmıştır. Ölçeğin güvenirliği saptamak için Cronbach Alpha değerinin 0.872 olduğu bulunmuştur. Sonuçta alfa güvenirlik katsayısının kabul edilebilir düzeyde olduğu bulunmuştur. Yapılan bu çalışmanın sonucunda Toplumsal Cinsiyet Algısı Ölçeği’ningeçerli ve güvenilir olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this research is to develop a scale which is devoted to assess the people’s perception of gender. At the end of the study, we come up with five point likert scale, consisting of 25 items which are considered to represent people’s perception of gender. In order to determine structural validity of the scale, data collected from 443 (244 women, 199 men) people are analyzed by Principal Components Analysis and factor structures are examined. According to explanatory factor analysis which has conducted for validity it is seen that the scale is unidimensional. In order to determine the validity of the scale Cronbach Alpha has the value of 0.872. Also alpha reliability coefficient is acceptable. As a result of this study, Perception of Gender Scale is decided to be valid and reliable.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :