Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Toplum ve Sosyal Hizmet

Yıl 2013 , Cilt 24 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Feminist grup çalişmasi: temeli, kapsami ve süreci

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Hacettepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
529
DOI :
Özet Türkçe :

Feminizm ve sosyal hizmet felsefeleri ve uygulamaları itibariyle birbirini bütünler olarak nitelendirilmektedir. Çünkü hem feminizmin hem de sosyal hizmetin temelinde “güçlendirme yaklaşımı”, “adalet”, “hakların kullanımı” gibi kavramlar bulunmaktadır. Feminist sosyal hizmet uygulamaları ise dar anlamıyla bireysel olarak sadece kadın hareketlerinin, geniş anlamıyla yaşanan her türlü baskıyla mücadeleye karşıt olarak geliştirilen mikro- mezzo ve makro çabaların bir bütünü olarak değerlendirilmektedir. Bu değerlendirmeden yola çıkarak, yapılmış olan bu çalışma, hem bir teorinin kuramsal olarak bir bütün halinde ele alınmasını, hem de feminist teorinin sosyal hizmet uygulamasına aktarılarak daha iyi özümsenmesini sağlamayı amaçlamaktadır. Belirtilen amaçlar doğrultusunda yapılmış olan bu çalışmada feminist teorinin kapsamı
ve içeriği, feminist teorinin perspektifleri, feminist sosyal hizmet uygulaması ve feminist sosyal hizmet uygulaması kapsamında grup çalışmasının nasıl yapılandırılması gerektiği konusunda açıklamalarda bulunulmuştur.

Özet İngilizce :

Feminism and social work are referred to as complementary to each other with their philosophies and practices. On the basis of social work and feminism “empowerment approach”, “ justice” and “exercises of rights” lie. In the strict sense, feminist social work practices are based only on women; on the other hand, broader sense of feminism depends on efforts of opposed all kind of pressures micro, mezzo and makro level of practices. Based on this assesment, the study aims to evaluate the theory as a whole and contributes to better integration of feminist theory into social work practice. This study argues that the scope and content of feminist theory, perspectives of feminist theory and how to configure group work within the scope of feminist social work practice are important.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :