Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2008 , Cilt 4 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yatırımcı duyarlılığı hisse senedi getirileri ilişkisi: türkiye örneği

Yazar kurumları :
Anadolu Ünivestisesi İ.İ.B.F İşletme Bölümü1, Anadolu Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksek Okulu2
Görüntülenme :
642
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, İMKB (İstanbul Menkul Kıymetler Borsası)’de yatırımcı duyarlılığı ile hisse senedi piyasaları arasındaki ilişkinin araştırılmasıdır. Bu amaçla İMKB-30 Endeksi ile TCMB tarafından hazırlanan Tüketici Güven Endeksi arasındaki ilişki aylık veriler kullanılarak incelenmiştir. Çalışmada Tüketici Güven Endeksi (TÜGE) ile İMKB-30 Endeksi arasındaki uzun dönemli ilişkinin belirlenmesinde eşbütünleşme analizi uygulanmış, kısa dönemli ilişkinin belirlenmesinde de vektör hata düzeltme modeli kullanılmıştır. Analizde TÜFE ve D‹BS, kontrol değişkenleri olarak modele eklenmiştir. Tüketici Güven Endeksi’nin ve TÜFE’nin bir önceki dönem değerleri ile İMKB-30 endeksinin TÜGE üzerinde pozitif etkisi varken, DIBS’in negatif yönlü etkisi olduğu belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The aim of this study is to investigate the relationship between stock markets and investor sentiment. Towards this end the relationship between the IMKB-30 index and Consumer Confidence Index that is calculated by Turkish Central Bank is analyzed using monthly data. The study uses co integration analysis is used to determine long term relationship between the IMKB-30 index and the Consumer Confidence Index (CCI) while vector error correction model is used to investigate the short term relationship. The study also employs the Consumer Price Index (CPI) and Government Debt Securities Index (GDSI) as control variables. A positive relationship between previous period CCI and CPI values and IMKB-30 index and CCI is observed while a negative relationship with GDSI is observed.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :