Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2012 , Cilt 7 , Sayı 14

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sağlıkta dönüşüm program›n›n hastaneler üzerindeki değişim etkisi: hastane yöneticilerinin görüşleri

Yazar kurumları :
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Yönetimi Bölümü 1, Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi2
Görüntülenme :
469
DOI :
Özet Türkçe :

Bu araştırma, Sağlık Bakanlığı'nın 2003 yılında uygulamaya koyduğu Sağlıkta Dönüşüm Programının uygulanma gerekçelerini, projenin sonuçlarını ve sağlık sektörüne yansımalarını, yönetimin bakış açısından tespit etmek amacıyla yapılmıştır. Araştırmanın kavramsal kısmı ilgili yazın taraması ile; alan uygulaması ise 81 ilde 498 hastane üzerinden, her hastaneden üç yöneticiye uygulanmak üzere anket yöntemi kullanılarak hazırlanmıştır. Araştırma sonucunda, sektörde değişim ihtiyacının olduğu, hizmet verme süreçleri ve anlayışının olumlu yönde değiştiği, hastanın, maliyetlerin, verimliliğin, hasta memnuniyetinin, hasta haklarının, tıbbi bilgi ve becerinin öneminin arttığı, sağlık personelinin iş yükü ve mesleki bilgi ve becerilerini yenileme ihtiyacının ortaya çıktığı ve poliklinik odası sayısının arttığı tespit edilmiştir. Araştırmada kamu hastanelerinin birleştirilmesi, kalite çalışmaları, hekim seçme hakkı uygulaması, hekimlerin tam gün çalışmasının teşviki, bilgisayar otomasyonu, hasta hakları yapılanması ve SGK'nın kurulmasının çok iyi karşılandığı belirlenmiştir. Hastane yönetimlerinin Yerel Hastane Birliklerine devredilmesi konusunda tedirgin oldukları görülmüştür.

Özet İngilizce :

The purpose of this paper is to present the reasons, outcomes and effects of Health Transformation Programme since 2003 by Ministry of Health from health manager's point of view. The conceptual framework is composed of a literature review and in emprical study, using the questionaire given to health managers in 498 hospitals in 81 cities. In conclusion, the study reveals that sectoral need of change occured in forms and operation processes. Increasing patient numbers, policlinics, and costs, productivity, patient satisfaction, importance of patient rights, medical knowledge and skills, needs for innovation in particular workload, occupational knowledge and skills. When considering the findings, managers tend to feel more satisfaction from the consolidation of public hospitals; quality management practices, patient's right of choice for doctors, full-day work for doctors, computer automation, establishment of both SGK and patient rights units and confused by hospital management transfer to local hospital associations.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :