Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2009 , Cilt 4 , Sayı 7

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Liderlik tarzları ile örgüt kültürü türleri arasındaki ilişkiler: bir alan çalışması

Yazar kurumları :
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü1
Görüntülenme :
729
DOI :
Özet Türkçe :

Örgüt kültürü ve liderlik alanlarındaki literatür incelendiğinde, liderlik ve örgüt kültürü arasındaki ilişkilere yoğun ilgi duyulduğu ortaya çıkmaktadır. Literatürde, örgüt kültürünün oluşumu ve yaşatılmasında liderin önemli bir rol oynadığı savunulmaktadır. Diğer taraftan, liderlik ile ilgili literatürde, kültürün doğru anlaşılması ve o kültür içerisinde başarılı çalışabilme yeteneği, liderlik başarısının ön koşulu olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, bu makalede liderlik ile örgüt kültürü ilişkisi bir alan araştırması yapılarak incelenmektedir. Araştırma verileri anket yöntemiyle toplanmış ve SPSS programı ile analiz edilmiştir. Makalede, liderlik ve örgüt kültürüne ilişkin kısa teorik bilgi verilmekte, daha sonra, alan araştırması verilerinin analizi ve temel bulgularına yer verilmektedir. Makalenin son bölümünde ise araştırmada ulaşılan sonuçlar ve araştırmanın uygulamaya yönelik önerileri yer almaktadır. Araştırmada, farklı liderlik tarzları ile örgüt kültürü türleri arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişkiler olduğu temel bulgusuna ulaşılmıştır.

Özet İngilizce :

The relationships between leadership and organizational culture have gained considerable interest from the fields of organizational culture and leadership. In the literature, it is suggested that leaders play a crucial role in creating and maintaining particular types of culture. On the other hand, the literature on leadership argues that the ability to understand and work within a culture is a prerequisite to the success of leadership. Thus, in this paper, the relationship between leadership and organizational culture is investigated by conducting an empirical research. The research data was gathered by using the questionnaire and analysed with the SPSS programme. In the paper, a brief review of the literature on leadership and organizational culture is presented, and then, the methodology adopted for the empirical study and the findings and analysis of responses to the questionnaires are discussed. The paper also highlights the conclusions and implications of the study in the final part. The findings showed that there are statistically significant relationship between different types of leadership and organizational culture.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :