Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

TİSK Akademi

Yıl 2008 , Cilt 4 , Sayı 6

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Artan oranlı gelir vergisi tarifesi: küresel ekonomide rekabet gücü

Yazar kurumları :
Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü1, Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü2
Görüntülenme :
489
DOI :
Özet Türkçe :

 

<p style="\\\\"text-align:" justify;="" \\\\"=""> Geçen 20 yılda dünyada meydana gelen önemli değişimler küresel ekonominin değişimini de beraberinde getirmiş ve bunun bir sonucu olarak da modern firma ve bireylerin ihtiyaçlarına cevap verecek yeni bir vergi sistemi talebi ortaya çıkmıştır. ‹yi bir vergi sisteminin üç temel özelliği basitlik, etkinlik ve adil olmasıdır ki, mevcut sistem ve reform uygulamaları bu özellikleri sağlamaktan uzaktır. Düz oranlı verginin giderek popülerlik kazanması ise öncelikle basitlik özelliğinden kaynaklanmaktadır. Çünkü gelir vergilerinden hemen hemen bütün vergi indirimlerini, muafiyetlerini ve ayrıcalıkları kaldırmaktadır. Bu yeni vergi sistemi giderek, bireylerin çalışma ve tasarruf isteğini aşındıran ve sonuçta büyümeyi engelleyen artan ortan oranlı vergi sisteminin yerini almaya başlamıştır. Düz oranlı vergi sistemi Estonya, Litvanya, Letonya, Rusya ve Ukrayna gibi Doğu Avrupa Ülkelerinde dikkat çekici sonuçlar ortaya çıkarmaktadır. Bu reform, yatırımları, risk üstlenmeyi, girişimciliği ve yabancı sermaye girişlerini teşvik ederek ve artan çalışma isteği uyandırarak rekabetçi bir mali ortam yaratmaktadır. Bu çalışmada, artan oranlı vergi sisteminin ekonomik etkinliği tartışıldıktan sonra düz oranlı vergi sistemini benimseyen Doğu Avrupa Ülkelerinin deneyimleri incelenecektir.

Özet İngilizce :

 

<p style="\\\\"text-align:" justify;="" \\\\"=""> In the past 20 years, the world has changed significantly, and so has the global economy. With these fundamental changes comes the demand for a new tax system that meets the needs of the modern company and individual. The three basic measures of a sound tax system are simplicity, efficiency, and equity; none of the current tax system and reform strategies meet all of these tests. The key to the initial popularity of a flat tax is its radical simplicity. It abolishes almost all tax deductions, credits, and exclusions in income taxes. This new system of taxation is gradually replacing outdated, progressive-rate tax systems which discourage the most productive people from working and saving more, and in turn reduce growth. The flat tax has already had remarkable results in Eastern European countries, such as Estonia, Lithuania, Latvia, Russia, and Ukraine. This reform has created a competitive fiscal environment, which encourages investment, risk taking, entrepreneurship and foreign capital inflows and provides increased work incentives. In the present article, after discussing the economic efficiency of progressive tax system, we review experiences of Eastern European countries which have chosen flat-rate taxation model.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :