Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Yıldırma eylemlerinin otel personelinin verimliliğine etkileri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi 1, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Çaycuma Meslek Yüksekokulu2
Görüntülenme :
319
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma, turizm sektöründe çalışanların kendi bakış açılarına göre, yıldırma eylemlerinin performanslarına ve verimliliklerine etkisinin tespitini ve çıkan sonuçların insan kaynakları yönetimi açısından değerlendirilmesini amaçlamaktadır. Araştırma kapsamında bir anket hazırlanmış ve Antalya ilinin merkez ilçesindeki T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen turizm işletme belgesine sahip konaklama işletmelerinde çalışan 510 personele araştırmacılar tarafından uygulanmıştır. Anketlerin değerlendirilmesi sonucunda, çalışanların %47‟sinin LIPT (Leymann Inventory of Psychological Terror) ölçütlerine göre yıldırma mağduru oldukları anlaşılmıştır. Yıldırma eylemlerinin verimliliğe etkilerini inceleyebilmek için yıldırma eylemlerine maruz kalan gruptaki katılımcılar ile yıldırma eylemlerine maruz kalmayan gruptaki katılımcıların performansları, motivasyonları, genel olarak işe bakışları ve sağlık durumları ile ilgili anketteki ifadelere verdikleri "evet" ve "hayır" cevapları çapraz tablolar ve ki-kare testi ile karşılaştırılmıştır. On sekiz ifadeden altısında grupların cevapları arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farka rastlanmamışken, geri kalan on iki ifadede yıldırma mağdurlarının aleyhinde istatistiksel olarak anlamlı farklar çıktığı görülmüştür.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This study, according to viewpoints of those working in tourism sector, aims to reveal the impact of mobbing activities on the efficiency of tourism workers and evaluate the results found through the study‟s research process in view of human resource management. A questionnaire has been prepared within the research and exercised with 510 personnel working in accommodation establishments that have "tourism establishment certificate", which is issued by the Ministry of Culture and Tourism, in the center district of Antalya by the authors. After the evaluation of data, it has been found that 47% of the personnel were mobbed according to the LIPT criteria (Leymann Inventory of Psychological Terror). In order to see the impact of mobbing activities on the efficiency of the personnel, participants have been divided into two different groups: "being mobbed" and "not being mobbed". Thereafter, the "yes-no" replies of these two groups for the statements about their performance, motivation, work commitment and well-being have been compared by using crosstabs and Pearson‟s Chi-Square test. There are not statistically significant differences in six out of eighteen items; but, as for the rest twelve items, statistically significant differences are observed against the "being mobbed" personnel.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :