Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türkiye deki turizm akademisyenleri turizmi ayrı bir bilim dalı olarak kabul ediyorlar mı?

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi1
Görüntülenme :
577
DOI :
Özet Türkçe :

Kapsamlı turizm olgusu, özellikle sosyal bilimler içindeki bilim dalları veya disiplinleri başta olmak üzere, çeşitli bilim dalları tarafından ve uzun bir süredir incelenmektedir. Bununla birlikte 1970‟li yıllardan itibaren turizmin kendisinin ayrı bir bilim dalı veya ayrı disiplin olup olmadığı da tartışılmaktadır. Bu konu, günümüz turizm çalışmalarında önemli bir yer tutmaktadır. Günümüzde bir takım gözlemler turizmin ayrı bir bilim dalı olduğu şüpheye yer bırakmayacak bir sonuç sergilemesine rağmen, bu sonuca ilişkin itirazlar da geçerliliğini korumaktadır. Konu üzerinde netlik olmaması, turizm akademisyenlerinin psikolojisi üzerinde etkili g örünmekte, bunun bir yansıması olarak turizm araştırmaları ve bu araştırmalar sonucunda üretilecek turizm bilgisi de bundan etkilenmektedir. Ayrıca turizmin yüksek öğretimde kurumsallaşması de bu muğlak durumdan etkileniyor görünmektedir. Bu araştırmada, Türkiye‟deki turizm akademisyenlerinin turizm alanının bilimselliği ile ilgili görüşlerini tespit etmek amaçlanmıştır. Bu amaçla Yüksek Öğretim Kurumu bünyesinde turizm alanında görev yapan 207 akademisyenden anket formu aracılığıyla elde edilen sonuçlar ortaya konmuştur. Sonuçlara göre turizm akademisyenleri, turizmi çoğunlukla gelişmekte olan bir bilim dalı olarak kabul etmekle beraber, bu konuda tam bir görüş birliği bulunmamaktadır. Diğer taraftan bu çalışmada, konu üzerindeki görüş ayrılığının bazı kaynakları d ortaya konmuştur.

Özet İngilizce :

Tourism as a comprehensive phonemonea has been studied for a log time by different scientific disciplines especially in social sciences. In addition to this disciplinary attention, it has also been argued since 1970‟s that tourism is a distinct discipline. This is a substantial topic in recent studies. Although some inferences from the some observations show that tourism is a distict discipline undoubtedly, objections on this subject is extant. This vexed question has been effected on turism acamicians‟ psychology, toursim studies and tourism knowledge, additionally higher education of tourism. This research has aimed how tourism academician think about disciplinary status of tourism. Fort his aim, it was sent 207 questionaire form to academician who worked as an academician on tourism within Turkish Council of Higher Education. According to results, although most of the academicians believe that tourism is the developing distinct science, there is a divergency. On the other hand, this research also provides some sources of the divergency

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :