Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Turizmin disipliner evrimi

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 1
Görüntülenme :
313
DOI :
Özet Türkçe :

Kapsamlı turizm olgusunu açıklamak için özellikle sosyal bilimler kategorisindeki çok sayıda disiplin 20.yüzyılın başından itibaren çeşitli çalışmalar yürütmektedir. Ağırlıklı olarak II. Dünya Savaşı sonrası artan bu çalışmalar sonucunda turizm bilgisi de önemli ölçüde artmış ve 1970'li yıllardan itibaren turizmin kendisinin disipliner konumu tartışılmaya başlanmıştır. Bilgiye Dayalı Platform bunun açık bir göstergesidir. Bu çalışmada, turizmin disipliner konumu, bilim felsefesi, epistemoloji ve metodoloji cephelerinden ele alınmıştır. Buna göre farklı bilimsel yaklaşımlar ve turizmin akademik çevredeki yapılanması konu hakkında farklı sonuçlar ortaya koymaktadır. Diğer taraftan bu çalışmada, turizmin disipliner gelişiminin önündeki bazı engeller de tartışılmıştır. Bu bağlamda çokdisiplinli çalışmalardan ziyade, disiplinlerarası çalışmalar daha etkili görünmektedir.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Many of different disciplines especially within category of Social Sciences have tried for the statement of the comprehensive tourism phonemenon since 20 th century. Through these studies which has been increased especially after Word War II, tourism knowledge has improved and own disciplinary status of tourism has also been converged as from begining of 1970. In this study disciplinary status of tourism is handled with philosophy of science, epistemology an methodology aspects. With these aspects, different philosophical approaches and academic formations of tourism are provided different conclusions. On the other hand this study provides some difficulties for disciplinary evolution of tourism. In this context t this study indicated that interdisciplinary studies is more helpful for disciplinary evolution of tourism rather than multydisciplinary studies.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :