Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Topkapı sarayı na gelen ziyaretçilerin taşıma kapasitesi algılamaları

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi (1, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Zile Dinçerler Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu2
Görüntülenme :
366
DOI :
Özet Türkçe :

Topkapı Sarayı gerek yerli gerekse de yabancı ziyaretçilerin yoğun olarak ziyaret ettiği, özellikle Türk ve Ġslâm kültürüne ait eserlerin sergilendiği kültür turizmi açısından değerlendirilebilecek önemli bir kaynaktır. Bu alanda yaşanan yoğunluk ziyaretçi taşıma kapasitesi ve Türk kültürünün gelecek nesillere tanıtılması açısından oldukça önemlidir. Ziyaretçilerin taşıma kapasitesine yönelik düşüncelerini ortaya koymak çalışmanın temel amaçlarındandır. Ziyaretçilerden bilgi toplamak amacı ile alan araştırması yöntemi kullanılmıştır. Ziyaretçilere dağıtılan soru formları, günün farklı saatlerinde ve haftanın farklı günlerinde yüz yüze görüşülerek doldurulmuştur. Saray‟ı ziyaret eden yerli ve yabancı toplam 913 ziyaretçi ile görüşülmüştür. Toplanan veriler istatistiksel analize tabi tutulmuştur. Araştırmanın sonuçlarına göre, ziyaretçi yoğunluğunun yüksek olduğu Topkapı Sarayı‟nda kalabalıktan kaynaklanan şikayetlerin oluştuğu görülmüştür. Türk ziyaretçilerin ise yabancı ziyaretçilere oranla yoğunluktan daha fazla rahatsızlık duydukları çalışmanın önemli sonuçlarındandır.

Özet İngilizce :

Topkapı Palace is visited by not only local but also foreign visitors and it is an important cultural source in which handiworks of Turkish and Islamic culture are exhibited. The density encountered in the Palace is of great significance in terms of carrying capacity and transmitting Turkish culture into next generations. One of the main purposes of this study is to present the perceptions of visitors on carrying capacity of the Palace. Case study has been applied in order to gather information from the visitors. Questionnaires have been delivered and filled in face to face in different times of the day and different days of the week. 913 visitors in the Palace have participated in the study. Data gathered have been statistically analyzed. Results of the study have revealed that the visitors of Topkapı Palace have had complaints due to density of the visitors. That local visitors are more uncomfortable about the density than foreign visitors is one of the considerable results of this study.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :