Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kültür turizmi ve turizmin kültürel varlıklar üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi 1
Görüntülenme :
565
DOI :
Özet Türkçe :

Artan global rekabet ortamında ortaya çıkan teknolojik, ekonomik ve siyasal değişimler çerçevesinde, turizm sektöründeki tüketim kalıplarında da değişiklikler olduğu görülmüştür. Bu değişim sonucunda, özellikle gelişmekte olan ülkelerin dünya turizm pazarından aldıkları payı artırabilmeleri, sundukları turizm ürünlerini çeşitlendirmeleri ile mümkün olacaktır. Turistler seyahatleri sırasında, sadece deniz, kum ve güneşi tercih etmeyip, farklı özel ilgi alanlarına da yönelmeyi tercih etmektedirler. Dinlenme, eğlenme, sağlık, din, spor gibi etkenlerin yanında, kültür de insanların turizme katılma nedenleri arasında önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle son yıllarda kültür faktörü, kişilerin önemli bir seyahat etme nedeni olmaktadır. Dünya Turizm Örgütü verilerine göre, kültür turizmi en fazla gelişme gösteren turizm türleri arasında yer almakta ve hızla gelişme göstereceği öngörülmektedir. Bu bağlamda önemli bir alternatif turizm türü olan kültür turizminin geliştirilmesi, sağlayacağı ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan yararlarla büyük önem taşımaktadır. Kültür kavramı, sanat, dil, tarih, din, mimari yapı, yaşam tarzı gibi etkenleri içine alan geniş bir kapsama sahiptir. Turistler kendilerine yabancı olan birçok ülke kültürünü tanıma amacıyla seyahat etmektedirler. Böylece turistler, farklı milletlere ait olan kültürel değerleri yerinde görüp, tanıma fırsatı elde etmektedirler. Kültür turizmi, geliştiği yerlerin tarihi ve kültürel mirasının korunması konusunda etkili olduğu gibi ekonomik açıdan da kazançlar sağlamaktadır. Kültür turizmi, sürdürülebilirlik ilke ve politikaları ile geliştirilirse, yerel, kültürel değerlerin küreselleşme karşısında yok olmasını engelleyici bir özelliğe sahip olmaktadır. Diğer bir ifade ile turizm, kültürel mirasın korunmasında bir araç haline getirilebilmektedir. Ancak kültür turizmi, sürdürülebilirlik ilkelerine dayalı planlarla geliştirilemezse, yörelerin sahip olduğu kültürel varlıklar üzerinde olumsuz etkilere de neden olmaktadır. Bunun sonucunda ise, yerel kültürel varlıkların bozulması, yabancılaşması ve orjinalliğini kaybetmesi söz konusu olmaktadır. Bu makalede, kültür ve kültür turizmi kavramları, kültür turizmi kaynakları açıklanmakta ve kültürel turistlerin anlaşılması sağlanarak, turizm gelişiminin kültürel varlıklar üzerinde ortaya çıkaracağı olumlu ve olumsuz etkiler üzerinde durulmaktadır

Özet İngilizce :

Because of the technological, economical and the political changes in the global competition environment, the consumption in the tourism industry has been changed. As a result of this change, especially the developing countries have to diversify their products in order to increase their shares that they get from world tourism market. Tourists not only prefer sun, sea and sand but they also prefer different special interest activities during their trips. There are different factors that affect people to participate in tourism. Culture factor is also one of the important reasons for traveling. Culture has a wide content includes art, language, history, religion, architecture, life style. Tourists travel to know various cultures that not familiar to them. Thus they have opportunity to see and know different cultures in their original countries. According to the data of World Tourism Organization, cultural tourism is one of the most developing tourism types and forthcoming years it is expecting that cultural tourism will develop. In this sense as one of the important types of alternative tourism cultural tourism has great importance due to it‟s economic, social and cultural benefits. Cultural tourism is both effective on protecting historical and cultural inheritance and also provides economical gain. If cultural tourism would be develop with reference to sustainability principle and policies, it would have a characteristics of preventing local cultural values to be disappear against globalization. In other words tourism can be used as a tool to protect cultural inheritance. But if cultural tourism is not developed by plans that not based on sustainability principles, it has negative impacts on the cultural assets of the region. As a result of this, local cultural assets can be spoil, estrangement and lose originality. In this article, the concepts of culture and cultural tourism and the resources of cultural tourism are explained and the positive and the negative effects of tourism development on the cultural assets are mentioned by ensuring the understanding.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :