Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Kat hizmetlerinde çalışan personelin davranışlarına ilişkin yönetici ve personel görüşlerinin karşılaştırılması

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fakültesi, Aile Ekonomisi ve Beslenme Eğitimi Bölümü 1
Görüntülenme :
236
DOI :
Özet Türkçe :

Kat hizmetlerinde çalışan personelin davranışlarına ilişkin yönetici ve personel görüşlerinin incelenmesi amacı ile planlanan bu araştırma, 37 yönetici ve 105 personel üzerinde yürütülmüştür. Konaklama tesislerinde kat hizmetlerinde daha çok kadınların çalıştıkları (% 62.7), yüksekokul mezunlarının az olduğu (%12.7) ve konaklama tesislerinin % 53.5'inin yatak+kahvaltı+öğle yemeği+akşam yemeği hizmeti verdiği tespit edilmiştir. Bireyin görevine göre kat hizmetlerinde çalışan personelin davranışları konusundaki görüşlerden "araçları kullanmadan önce araç kullanımı ile ilgili bilgi edinme" ifadesinde yönetici ve çalışanlar arasındaki fark anlamlı bulunmuştur (p<0.05). "Araçları doğru kullanmaya özen gösterme" bireyin görevine göre anlamlı şekilde değişmektedir (p<0.05). "Müşterilere ve diğer çalışanlara ihtiyaç duydukları konularda yardımcı olma" ve "müşteri ve çalışanlarla dedikodu yapmama" ifadelerinde de yönetici ve personel arasında anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir (p<0.05).

Özet İngilizce :

This research had been planned and carried out to study opinions of managers and personnel about staff's behaviors in housekeeping services. 37 managers and 105 workers were included in this study. It was determined more women worked in housekeeping services (62.7 %), there was less staffs graduated from university (12.7 %). And 53.5 % of accommodation establishments gave bed+breakfast+lunch+diner to their guests. When the opinions of "before not using equipment obtaining knowledge of equipment use" and "taking care correct use of equipment" were analyzed according to worker's task, difference between managers and personnel was found meaningful (p<0.05). In the sentences "helping the guests and other workers about subjects that they need" and "not gossiping with guests and other workers" there was also meaningful difference between managers and personnel was found determined meaningful (p<0.05).

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :