Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2010 , Cilt , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Ilköğretim matematik öğretmen adaylarının matematik öğretimine yönelik öz-yeterlik inançları ölçeğinin geliştirilmesi(geçerlik ve güvenirlik çalışması)

Yazar kurumları :
Çelik Is Ilkögretim Okulu Merkez1, G.Ü. Endüstriyel Sanatlar Egitim Fakültesi Egitim Bilimleri Bölümü2
Görüntülenme :
478
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalısmada, ilkögretim matematik ögretmen adaylarının matematik ögretimine yönelik öz- yeterlik inançlarını ölçmek amacıyla bir ölçek gelistirilmesi amaçlanmıstır. Matematik ögretimine yönelik öz-yeterlik inançları ölçegi alan uzmanları ve ögretmen adaylarının görüsleri dogrultusunda gelistirilmistir. Ölçek 19 maddeden olusan likert tipi bir ölçektir. Ölçegin geçerlik ve güvenirligi ilkögretim matematik ögretmenligi son sınıf ögrencileri arasından tesadüfi örnekleme yöntemiyle seçilen 286 kisiden elde edilen veriler üzerinde yapılmıstır. Ölçegin yapı geçerligini belirlemek amacıyla yapılan faktör analizi sonucunda ölçek maddeleri faktör yüklerinin 0.48-0.78 arasında degistigi, Kaiser-Meyer Olkin (KMO) degerinin .86, güvenirlik çalısması için hesaplanan, iç tutarlık katsayı (Cronbach alpha) degerinin =.88 oldugu görülmüstür. Geçerlik ve güvenirlik çalısmalarına iliskin bulgular, ölçegin geçerli ve güvenilir bir yapıya sahip oldugunu göstermektedir.

Özet İngilizce :

In this study, establishment of a scale to measure pre-sevice mathematics teachers' self efficacy beliefs toward mathematics teaching is aimed. Self efficacy beliefs toward mathematics teaching scale is created on the opinions of the field experts and the students of the depermant of elementary mathematics education. The scale is a likert type scale consisting of 19 items. The validity and the confidence of the scale is based upon the data obtained from 286 people selected via random sampling method among the senior students of the depermant of elementary mathematics education. The result of the factor analysis which is performed to determine the structure validity of the scale, it is seen that, the factor veights of the scale items vary between 0,48 and 0,78, Kaiser Meyer Olkin (KMO) value is ,86, the value of the inner consistency multiple (cronbach alpha) is = ,88 the findings about the studies for the validity and the confidence indicate that the scale has a valid and a confident structure.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :