Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2007 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Içsel ve dışsal motivasyon araçlarının işgörenlerin motivasyonu üzerindeki etkisi: ampirik bir inceleme

Yazar kurumları :
Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi İİBF1, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 2
Görüntülenme :
369
DOI :
Özet Türkçe :

İşgörenleri motive etmeye yönelik olarak geçmişten günümüze çeşitli motivasyon araçlarından yararlanılmıştır. Bu çalışmada motivasyon araçları başlıca motivasyon teorilerinin sentezinden hareketle içsel ve dışsal motivasyon araçları olarak iki grupta ele alınmıştır. İçsel ve dışsal motivasyon araçlarının işgörenlerin motivasyonu üzerinde etkili olup olmadığını ve işgörenleri motive etmesi açısından söz konusu motivasyon araçlarının farklılık gösterip göstermediğini ortaya koymak amacıyla Afyonkarahisar il merkezinde yerleşik termal otel işletmelerinde bir araştırma yapılmıştır. Araştırmada veri toplama aracı olarak anket formu kullanılmıştır. Araştırma sonucunda elde edilen bulgular, hem içsel hem de dışsal motivasyon araçlarının işgörenlerin motivasyonu üzerinde etkili olduğunu ortaya koymuştur. İçsel motivasyon araçlarının işgörenlerin motivasyonu üzerindeki etkisinin dışsal motivasyon araçlarına göre daha yüksek olduğu saptanmıştır. İçsel ve dışsal motivasyon araçlarının işgörenlerin motivasyonu üzerindeki etkisinin cinsiyete, çalışılan departmana, yaşa ve çalışma süresine göre farklılık göstermediği anlaşılmıştır.

Özet İngilizce :

From past to the present day, different motivations tools have been used as regard to motivate employees. In this study, on the basis of a synthesis of motivation theories, motivation tools are considered as intrinsic and extrinsic in two groups. In order to determine whether intrinsic and extrinsic motivation tools have any effect on employees' motivations and if these motivation tools differ in terms of their effects, a study was conducted in thermal hotels located in Afyonkarahisar. Data has been collected through a survey. Results obtained from the investigation of the data suggest that both intrinsic and extrinsic motivation tools are effective in motivating employees. In addition, intrinsic motivation tools are found to be more effective than extrinsic motivation tools in affecting employees' motivations. On the other hand, the effects of intrinsic and extrinsic motivation tools on employee's motivations do not differ according to gender, age, department, and working time.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :