Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Adli muhasebecilik mesleği ve adli muhasebeci olabilme sürecinin türkiye deki ve amerika daki yasal düzenlemeler açısından karşılaşırılması

Yazar kurumları :
Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Muhasebe Eğitimi Bölümü1, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı2
Görüntülenme :
349
DOI :
Özet Türkçe :

Küresel dünyada artan teknolojik olanaklar ile birlikte karmaşıklaşan ticari iş süreçleri ve buna bağlı olarak artan finansal nitelikteki suç faaliyetlerinin çözümünde yargı mensupları ve suç bilimi araştırmacılarının yetersiz kalmışlardır. Adli muhasebeciler tam bu noktada doğan ihtiyaca cevap verebilmek için belirli eğitim, deneyim ve bilgi düzeyine sahip, alanı ile ilgili yetkin, hukuk, suç bilimi, sosyoloji, psikoloji, bilgisayarlı soruşturma teknikleri ve birçok hukukun alt alanını içerisinde barındıran, iyi bir mesleki uzmanlık ve denetim bilgisi ile donanmış meslek elemanlarıdır. Adli muhasebecilik mesleği bu denli önemli görevi yerine getirirken, ülkemizde hala yasal bir alt yapıya kavuşmuş değildir. Oysa ABD‟de mesleğin alt yapısı yasal olarak tamamlanmış ve eğitim kurumlarının müfredatlarına girmiştir. Adli muhasebecilik mesleği kapsamı içerinde tanımlanan vergi denetimi, işletme değerleme, bilirkişilik, finansal istihbarat konularına yönelik meslek unvanları ve düzenlemeler bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacını, Türkiye ve ABD‟de adli muhasebecilik mesleğinin uygulamalarının ve meslek mensubu olma süreçlerinin detaylı olarak incelenerek ortaya çıkarılması ve karşılaştırılması oluşturmaktadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Technological advancements in the global world has lead the judicial professionals and researchers of the crime science become insufficient in resolving the crime actions which have financial character that increased parallel to the commercial business process that have become complex. Judicial accountants are the professionals with certain level of education, experience and knowledge in order to satisfy the need that has arisen at this point, equipped with competency in law, crime science, sociology, psychology, computer aided investigation techniques and many branches of law, all of which require a good professional expertise and inspection knowledge. Whereas the profession of judicial accounting fulfills such important tasks, it has not yet acquired a legal infrastructure in our country. Yet, the infrastructure of the profession has been legally completed in the USA and the profession is involved in the curriculum of education institutions. There are professional titles and regulations in relation to tax audit, enterprise valuation, expert, financial intelligence issues which are defined within the scope of the profession of judicial accounting. The purpose of this study is to take a detailed look at and to compare the processes of judicial accounting profession and becoming a member of the profession in Turkey and in the USA.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :