Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Language and Linguistic Studies

Yıl 2011 , Cilt 7 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mitigation of suggestions and advice in post-observation conferences between 3 english language teacher educators

Yazar kurumları :
A1
Görüntülenme :
248
DOI :
Özet Türkçe :

Over the past two decades, there has been much research into the discourse of postobservation conferences in the supervision of teachers in both mainstream education and the teaching of English as a Foreign Language. However, the discourse of postobservation conferences in peer observation of teaching has received little attention. The purpose of this study is to investigate the way in which suggestions and advice are mitigated in such discourse. 21 audio-recorded and transcribed post-observation conferences held between 3 dyads of English Language teacher trainers as part of a larger action research project were analysed. It was found that both the observing and the observed teachers made suggestions and gave advice. The participants also made frequent use of negative politeness strategies, and less so positive politeness strategies, when offering suggestions and advice to their colleagues. The findings show that while collaborative in nature, post-observation conferences in peer observation of teaching can construe a threat to the face of the participants, even when power relations are levelled.

Özet İngilizce :

Öğretmen denetlemesi esnasında yapılan gözlemlenme sonrası toplantılarının söylem çözümlemesi, hem genel eğitim alanında hem de İngilizce öğretmenliği alanında son yirmi yıldır birçok çalışmanın konusu olmuştu. Ancak, öğretmenlikte akran gözlemlenmesinden ortaya çıkan söylem konusu ile ilgili olarak fazla çalışılmadığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmanın amacı, akran gözlemlenmesinin esnasında yapılan önerilerin konuşmacı tarafından ne şekilde hafifletildiğinin incelemektir. Bu amaç doğrultusunda, bir eylem araştırma çalışmanın parçası olarak 3 üniversite İngilizce öğretim görevlisi ile yapılan toplam 21 gözlemlenme sonrası toplantılarının söylemleri çözümlenmiştir. Bu çözümlemelerin sonucunda ortaya çıkan bulgular, şu şekilde sıralanabilir. Toplantılarda hem gözlemleyen hem de gözlemlenen öğretim görevlilerinin birbirlerinin sınıf içi uygulamalarına yönelik öneriler yaptıklarını; ayrıca, iş arkadaşlarına öneri verirken, katılımcıların sıkça olumsuz nezaket stratejilerine, fakat daha az olarak olumlu nezaket stratejilerini kullandıkları gözlemlenmişti. Son olarak, öğretmenlikte akran gözlemlenmesinde yapılan gözlemlenme sonrası toplantıları katılımcıların işbirliği ile yapıldığı gözlemlenirken, katılımcıların arasında güç ilişkilerin azalmış olsa bile, bu toplantılar tehdit unsuru olabilecekleri sonuca varılmıştır.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :