Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Happiness and Well-Being

Yıl 2013 , Cilt 1 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

The role of perceived social support in predicting subjective well-being in lebanese college students

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Assist. Prof. Dr., Lebanese American University, Department of Social Sciences, Beirut, Lebanon1
Görüntülenme :
297
DOI :
Özet Türkçe :

The purpose of this study was to determine the role of perceived social support (PSS) on subjective well-being (SWB) in Lebanese college students. All students were undergraduate students and followed the American educational system. Life

Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, Lübnanlı üniversite öğrencilerinde, algılanan sosyal desteğin öznel iyi oluş üzerindeki yordayıcı rolünü incelemektir. Çalışmaya katılan tüm öğrenciler, Amerikan eğitim sistemine dayalı olarak eğitimlerine devam etmektedirler. Çalışmada yaşam doyumunu değerlendirmek üzere Yaşam Doyumu Ölçeği (YDÖ), öznel iyi oluşun duyuşsal boyutunu ölçmek için ise, Pozitif-Negatif Duygu Ölçeği (PNDÖ) kullanılmıştır. Algılanan sosyal desteği ölçmek için ise, Çok Boyutlu Algılanan Sosyal Destek Ölçeği (ÇBASDÖ) kullanılmıştır. Araştırma bulguları Lübnanlı öğrencilerin genel olarak yaşamlarından memnun olduklarını ve pozitif duyguları negatif duygulardan daha çok yaşadıklarını ortaya koymuştur. Kadın katılımcıların negatif duyguları erkek öğrencilerden daha fazla deneyimledikleri

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :