Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sırsıklam, sırılsıklam kelimeleri üzerine

Yazar kurumları :
Bartın Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkçe Eğitimi Bölümü1
Görüntülenme :
330
DOI :
Özet Türkçe :

Büsbütün ıslak, çok ıslak anlamındaki sırsıklam ve sırılsıklam kelimeleri, Türkiye Türkçesinde sıkça kullanılmaktadır. Ancak günümüze kadar yapılan bilimsel çalışmalarda, bu sözcüklerin kökeni hakkında yeterli bilgi verilmemiştir. Bu çalışmada, sırsıklam ve sırılsıklam sözcüklerinin kökeni ve yapısı üzerinde durulmuştur. Bu kelimelerin sıklam sözcüğünün pekiştirilmiş şekli olduğu belirtilmiş; Türkçenin tarihî ve çağdaş dönemleri üzerine hazırlanan sözlüklerde, ağızlarda ilgili kelimenin izi sürülmüştür. Standart Türkiye Türkçesinde tek başına kullanılmamasına rağmen Anadolu ağızlarında sıklam şeklinde bir kelimenin bulunduğu ortaya konulmuştur. Sıklam kelimesi ile Türkçenin birçok döneminde kullanılan sıġıt, sıḳda-, sıḳla- kelimeleri arasında ilişki kurulmuş, kelimenin morfolojik yapısı incelenmiştir.

Özet İngilizce :

"Completely wet, very wet" sırsıklam and sırılsıklam meaning as commonly used words in modern Turkish. However, until the present day scientific studies, not given enough information about the etymology of these words. In this study, we focused on the structure of the words sırsıklam and sırılsıklam. Emphasized that these words, are a form of reinforced sıklam word. Sıklam word has been searched in dictionaries which prepared on the historical and modern periods of Turkish, also in dialectical studies. Although not used in Turkey Turkish, it is proven that the sıklam word used in the Anatolian dialects. Suggested that the sıklam word derived from sıġıt, sıḳda-, sıḳla- in old Turkish and examined the morphological structure of the word.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :