Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 4

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Medreseler ve ilahiyat fakültelerindeki arapça öğretiminin temel dinamikler bağlaminda değerlendirilmesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Bingöl Üniversitesi1
Görüntülenme :
397
DOI :
Özet Türkçe :

In this study the  comparision of Arabic teaching in the madrasas and in Faculties of Arabic will be made in the context of basic dynamics such as aim, content, process, assessment and evaluation and the similar and different aspects of the two education system will be evaluated briefly. Some proposals are suggested at the end of the subject.

Özet İngilizce :

Bu çalışmada Medreselerde öğretilen Arapça Öğretimi ile İlahiyat fakültelerinde öğretilen Arapçanın, “amaç, muhteva, süreç, ölçme ve değerlendirme” gibi temel dinamikler açısından karşılaştırması yapılacak ve iki eğitim öğretim sisteminin Arapça öğretimindeki benzer ve farklı yönleri kısa bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Konunun sonunda her iki kurum için birtakım öneriler zikredilmiştir. 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :