Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

The Journal of Academic Social Science Studies (JASSS)

Yıl 2012 , Cilt 5 , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Fuzûlî ve john donne’da aşk temasinin işlenişinin mukayesesi

Yazarlar :
Yazar kurumları :
Candidate at Middle East Technical University1
Görüntülenme :
250
DOI :
Özet Türkçe :

The aim of this study is to analyse 5th, 20th and 33rd ghazels from Türkçe Divân of Fuzûlî, one of the greatest poets of Divân literature, and the most significant metaphysical poet, John Donne‟s such early poems as The Triple Fool, Twickenham Garden and Love’s Exchange in a comparative manner. The depiction of love, heartache and how love is effective on the poet‟s state of mind will be studied in these aforementioned works. Both of the poets regard love as something painful and beloved as someone who constantly tortures the lover. The perplexing, disparate and shocking images that are used by both poets when they describe the nature of love will be underlined. Under the light of these studies, the conclusion that both Fuzûlî and Donne make references to human love and sanctify the concept of love in their poems will be reached.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

Bu çalışmanın amacı, Divan edebiyatımızın en büyük şairlerinden biri olan Fuzûlî‟nin Türkçe Divân‟ından 5., 20. ve 33. gazellerinde ve İngiliz edebiyatının en önemli Metafizik şairi olan John Donne‟ın Üç Kere Budala, Twickenham Bahçesi ve Aşk’ın Alışverişi gibi bazı ilk dönem Ģiirlerinde „aşk‟ temasının karşılaştırmalı olarak tahlil edilmesidir. Adı geçen eserlerde aĢkın tasvir edilişi, aşk acısı, aşkın şairin ruhsal durumuna nasıl tesir ettiği, Cennet bahçesi ve Cupido imgeleri ve feleğe isyan gibi konular incelenecektir. Her iki Ģair de aşkı acı veren bir duygu ve sevgiliyi de acı çektiren bir varlık olarak ele almaktadır. Fuzûlî ve Donne‟ın aşkı betimlerken kullandıkları şaşırtan, aykırı ve çarpıcı imgelerin altı çizilecektir. Bu incelemeler ışığında hem Fuzûlî‟nin hem de Donne‟ın şiirlerinde beĢeri aşka göndermeler yaptığı ve nihayetinde aşk kavramını yücelttikleri sonucuna ulaĢılacaktır.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :