Mesnetlerinden Farklı Yer Hareketlerine Maruz Çok Katlı Çerçevelerin Deplasman Yüklemesine Göre Analizi

Öz Yapıların sismik analizinde, genellikle tüm mesnetlere aynı deprem ivmesinin etki ettiği kabul edilmektedir. Yapı temelinin rijit plakla teşkil edildiği durumlarda gerçekçi olduğu bu yaklaşım, mesnetlerin birbirinden bağımsız hareket edebilmesi durumunda deprem dalgası ilerleyişinin dinamik analize etkisini hesaba katamamaktadır. Bu çalışmada deprem ivmesinin çalışmada mesnetlerinden farklı yer hareketlerine maruz çok katlı çok açıklıklı çerçevelerin dinamik davranışı, deprem yükünün yer deplasmanına bağlı olarak tanımlandığı deplasman yüklemesi kullanılarak incelenmiştir. Farklı mesnet hareketlerine maruz yapıların modal analiz prosedürü detaylı olarak anlatılmış ve yarı statik deplasmanların yapının dinamik davranışına olan etkisi vurgulanmıştır. Deplasman yüklemesi ile ortaya çıkan yüksek mod etkilerinin, az sayıda titreşim modu hesaba katılarak elde edilmesi için bir statik düzeltme yöntemi verilmiş ve yöntemin geçerliliği verilen bir sayısal örnekle gösterilmiştir.  

Kaynakça

Ye, J., Zhang, Z., Liu, X., A simplified multi-support response spectrum method, Earthquake Engineering and Engineering Vibration, 11, 243-256, 2012.

Cui P.J., Gao D.F., Travelling wave effect analysis of long-span cable-stayed bridge, Advanced Materials Research, 243-249, 308-312, 2011.

Soyluk, K., Comparison of random vibration methods for multi-support seismic excitation analysis of long-span bridges. Engineering Structures, 26, 1573-1583, 2004.

Su, L., Donk, S. and Kato, S., Seismic design for steel trussed arch to multi-support excitations, Journal of Constructional Steel Research, 63, 725–734, 2007.

Hızal Ç., Turan G., Travelling wave effect to the stress propagation in cable-stayed bridges, 12nd International Congress on Advances in Civil Engineering, Istanbul ,2016.

Zhang, Y.H. Li, Q.S., Lin, J.H. and Williams, F.W., Random vibration analysis of long-span structures subjected to spatially varying ground motions, Soil Dynamics and Earthquake Engineering, 29, 620–629, 2009.

Yau, J.D., Dynamic response analysis of suspended beams subjected to moving vehicles and multiple support excitations, Journal of Sound and Vibration, 325, 907–922, 2009.

Yau, J.D., Fryba, L., Response of suspended beams due to moving loads and vertical seismic ground excitations, Engineering Structures, 29(12), 3255-3262, 2007.

Rambabu K.V., Allam M.M., Response of an open-plane frame to multiple support horizontal seismic excitations with soil–structure interaction, Journal of Sound and Vibration, 299, 388-396, 2007.

Allam M.M., Multiple support excitations of open-plane frames by a filtered white noise and soil–structure interaction, Journal of Sound and Vibration, 329, 4212–4226, 2010.