Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sportif Bakış Spor ve Eğitim Bilimleri Dergisi

Yıl 2014 , Cilt , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Spor Yapan Lise Öğrencilerinin Öz Güven Düzeylerinin İncelenmesi

Yazar kurumları :
Dumlupınar Üniversitesi BESYO, Dumlupınar Üniversitesi BESYO, Sakarya Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Dumlupınar Üniversitesi BESYO
Görüntülenme :
426
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada spor yapan lise öğrencilerinin öz güven düzeylerinin cinsiyet, tercih ettikleri spor dalı (bireysel/takım sporu) ve spor yapma durumları (amatör/profesyonel) gibi çeşitli değişkenler açısından incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada Kütahya ilinde aktif olarak öğrencilik hayatına devam eden 185 lise öğrencisi gönüllü olarak yer almıştır. Çalışmada veri toplama aracı olarak öz-güven ölçeği kullanılmıştır. Verilerin değerlendirilmesi aşamasında hipotez testi olarak Mann Whitney U non parametrik testi kullanılmıştır. Sonuç olarak katılımcıların öz güven düzeyleri cinsiyetlerine ve tercih ettikleri spor dalına göre anlamlı farklılıklar gösterirken, spor yapma durumlarına göre anlamlı bir farklılık bulunamamıştır

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this study was to investigate self-confidence levels of high school students, who do sport, in the extent of their gender, sport branch (individual/team sports) and aim for participating in sport (professional/amateur). 185 active high school students from Kutahya voluntarily participated for the study. In the study as data gathering tool self-confidence scale was used. In the evaluation of the data as a hypothesis test Mann Whitney U non parametric test was used. As a result self-confidence levels of participants showed significant differences according to their gender and sport branch but there was no significant difference according to aim for participating in sport.  

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :