İstihdam ve Koruma Alanı Yaratmak Üzere Özürlüler İçin Sosyal Yaşam Merkezi Projesi

Öz Bu çalışmada, Yıldırım Belediyesi tarafından özürlü vatandaşların sosyal aktivitesini, dinlenmesini, eğitimini, rehabilitasyonunu ve istihdamını sağlamayı amaçlayan Sosyal Yaşam Merkezi projesinin çıkış noktası; özürlülere yönelik yapılan bir anket çalışması ile değerlendirilecektir. Toplumun bilincini yükseltmeyi ve yaşam kalitesini geliştirmeyi amaçlayan bu proje, Belediyelerin özürlüye bakış açısı hakkında da açık bir fikir vermektedir.