Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Sosyal Bilimler Metinleri

Yıl 2009 , Cilt , Sayı 3

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Türk kadınının toplumsal konumunun gelişim süreci

Yazar kurumları :
Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi1
Görüntülenme :
355
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışmada Türk Kadınının tarihsel süreç içerisindeki konumu ele alınmıştır. Bu nedenle öncelikle İslamiyet’in kabulünden önce Türk Kadınının karar alma süreçlerine katılımı dikkat çekicidir. Ancak daha sonra İslamiyetin kabulü ve Arap toplumlarının etkisiyle kadının toplum içindeki konumunda gerileme söz konusudur. Osmanlının son döneminde, Tanzimatla birlikte kadın haklarında birtakım kıpırdanmalar olsa da Türk Kadını asıl çağdaş konumunu Atatürk’le birlikte Cumhuriyet Döneminde kazanmıştır. Bu kısımda Cumhuriyetle birlikte Atatürk’ün kadın haklarına getirdiği yenilikler ve çağdaşlaşma süreci ele alınmıştır. Son olarak da günümüz Türkiye’sinde kadının durumu incelenmiştir. Özellikle günümüz Türkiye’sinde kadın, eğitim, istihdam vb açılardan detaylı olarak ele alınmıştır.

Özet İngilizce :

Turkish Women in the study of the historical process has been taken up position. Therefore, before the first adoption of Islam in Turkish Women's participation in decision-making is striking. But later, the adoption of Islam and Arab society, the impact of the recession in the position of women in society is in question. The end of the Ottoman period, together with the rights of women in the Tanzimat period, although some move to the position of Turkish women actually contemporary with Atatürk has gained in the Republic Period. In this section, together with the Republic of Atatürk's brought women's rights and contemporary innovation process are discussed. Finally the day is a review of the status of women in Turkey. In particular, today's Turkey, women, education, employment, etc. are discussed in detail aspects.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :