Yıl 2000, Cilt: 10 Sayı : 1 Sayfalar 45 - 52 2000-03-01
Effect of Different Homogenization Pressure Degrees on the Some Physical, Chemical, Microbiological and Sensorical Properties of Set Yogurts
Farklı Homojenizasyon Basıncı Derecelerinin Set Yoğurtların Bazı Fiziksel, Kimyasal, Mikrobiyolojik ve Duyusal Özelliklerine Etkisi
Y. TUNÇTÜRK,Ö. ZORBA,E. ÖZRENK
19 261

Anahtar Kelimeler

Birincil Dil tr
Konular
Yayımlanma Tarihi 1 Mart 2000
Bölüm Makaleler
Yazarlar
Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Mart 2000


Makalenin Yazarları
Y. TUNÇTÜRK
Ö. ZORBA
E. ÖZRENK