TÜRK BASININDA OBJEKTİFLİK FAZİLET PARTİSİ'NİN KAPATILMASI ÖRNEĞİ

Öz Haberciliğin temel ilkelerinden biri olarak kabul edilen objektiflikle ilgili çeşitli tartışmalar ya-pılmaktadır. Bazı araştırmacılar objektifliğin haberin temel gereklerinden biri olduğunu görüşün-de birleşirken bazıları da haberlerin toplumsal, ekonomik ve siyasal faktörlerden bağımsız birşekilde objektif ve tarafsız olamayacağını savunmaktadırlar. Bu çalışma, Türk basınına mensup bazı gazetelerin eleştirel yaklaşımcılar tarafından savunulan fikir doğrultusunda objektif olamayacağını ortaya koymuştur.