3-6 YAŞ ANAOKULU ÇOCUKLARININ KURDUKLARI CÜMLELERİN SÖZDİZİMİNİN CİNSİYETLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI: “ÇOCUKTAN AL HABERİ”

Öz İletişimin olmazsa olmaz şartlarından biri olan dil, insanoğlunun doğuştan getirdiği en önemli özelliğidir. Dil Edinim mekanizması sayesinde insanoğlu, dünyanın herhangi bir yerindeki dili edinmek için donatılmıştır. Dünyada yaşayan her dilin fonoloji, sentaks ve semantik gibi kuralları vardır.Bu makalede, 3-6 yaş anaokulu çocuğunun anadili kullanmalarında sentaks düzeyinde cinsiyet açısından bir ilişki olup olmadığı araştırılmıştır. Önce, anadil edinim ilkeleri ve sentaksın dil edinimindeki rolü açıklanmıştır. Sonra, “Çocuktan Al Haberi” adlı televizyon programındaki 3-6 yaş anaokulu çocuklarının cümleleri Türk Dilinin Sentaksı düzeyinde, cinsiyetleriyle ürettikleri cümleler arasında bir ilişki olup olmadığı istatistiksel yöntemlerle tespit edilmiştir. Sonuç olarak, kitle iletişim araçlarından televizyonun eğitim öğretimdeki rolü ve “Çocuktan Al Haberi” adlı televizyon programı için bazı önerilerde bulunulmuştur.