Uğur Başarmak, Tolga Güyer

ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLGİSAYAR KAYGI DÜZEYLERİ

THE ANXIETY LEVELS OF TEACHER CANDIDATES TOWARDS COMPUTER

Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2009 - Sayı: 3

Sayfalar: 227 - 239

Benzer Makaleler

Matematik Özyeterlik Algısının Matematik Öğretmeye Yönelik Kaygıya Etkisi

Kuramsal Eğitimbilim Dergisi

Alattin URAL

TERSİNE ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN TÜRKÇE ÖĞRETMENİ ADAYLARININ YAZMA BECERİSİNE ETKİSİ

Milli Eğitim Dergisi

Uğur ÖZBİLEN, Ahmet Zeki GÜVEN

Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Öğretmen Adaylarının Engelli Öğrencilere Yönelik Metaforik Algıları (Gazi Üniversitesi Örneği)

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Eylem DAYI, Gökhan AÇIKGÖZ, Ayşe Nur ELÇİ

Öğretmen Adaylarının Çocukluk Çağı Örselenmeleri ile Psikolojik Belirti Düzeylerinin İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Serpil PEKDOĞAN

Öğretmen Adaylarının Öğretmen Öz-Yeterlik İnançları ile Mesleki Kaygılarına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Sabahattin DENİZ, Canses TİCAN

Öğretmen Adaylarının Zaman Yönetimi Becerileri İle Sınav Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin Akademik Başarılarına Göre İncelenmesi

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Selma GÜLEÇ, Pınar BAĞÇELİ KAHRAMAN, Gönül ONUR SEZER

OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FENE VE FEN ÖĞRETİMİNE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Müslüm CAN, Çiğdem ŞAHİN

Çevreye Karşı Motivasyon Ölçeği’nin Okul Öncesi Öğretmen Adayları Üzerinde Geçerlik Güvenirlik Çalışması

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Seda ÖZKUBAT, Serap DEMİRİZ