Ramazan KURTOĞLU

FİNANSAL-EKONOMİK KRİZLER VE HOLLYWOOD’UN KORKU FİLMLERİYLE TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM OPERASYONLARI

FINANCIAL-ECONOMIC CRISES AND HOLLYWOOD’S SOCIAL TRANSFORMATION OPERATIONS BY HORROR MOVIES

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2013 - Cilt: 15 - Sayı: 2

Sayfalar: 131 - 146