A. Esra İSMEN

DUYGUSAL ZEKA VE AİLE İŞLEVLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

THE RELATIONSHIP BETWEEN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND FAMILY FUNCTIONS

Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

2004 - Cilt: 7 - Sayı: 11

Sayfalar: 55 - 75