Hediye DAĞDEVİREN, Hüseyin CENGİZ, Bülent BABAOĞLU, Cihan KAYA, Keziban DOĞAN, Şükrü YILDIZ

Rahim içi araç hakkındaki bilgi düzeyinin araştırılması

Investigation of knowledge level about intrauterine device

Cukurova Medical Journal

2013 - Cilt: 38 - Sayı: 3

Sayfalar: 440 - 445

Benzer Makaleler

KADINLARIN AİLE PLANLAMASINA İLİŞKİN TUTUMLARININ BELİRLENMESİ

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Serap EJDER APAY, Evşen NAZİK, Funda ÖZDEMİR, Türkan PASİNLİOĞLU

KADIN SAĞLIK ÇALIŞANLARI KALICI AİLE PLANLAMASI YÖNTEMLERİ HAKKINDA NE DÜŞÜNÜYORLAR? TEK DURUMLU BİR ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI

Anadolu Hemşirelik ve Sağlık Bilimleri Dergisi

Rukiye DEMİR, Ayten TAŞPINAR

İstemsiz Düşük Yapan Kadınlara Verilen Aile Planlaması Danışmanlığının Önemi Ve Şanlıurfa Doğumevi Deneyimi

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi

Feray KABALCIOĞLU, M Ali KURÇER, Zeynep ŞİMŞEK

Sağlık Yüksekokulu Öğrencilerinin Aile Planlaması Hakkında Bilgi Düzeylerinin Değerlendirilmesi

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Sencer Ozan TOKER

Ankara İlinden Seçilen Sağlık Ocağı ve Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması (Açsap) Bölgelerindeki 15-49 Yaş Grubu Kadınların Sahip Oldukları Çocuk Sayısına Göre Kullandıkları Aile Planlaması Yöntemleri

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

Dr. Aydan BİRİ, Dr. Jale ÖZTÜRK, Dr. Mustafa N. İLHAN, Dr. Lşıl MARAL

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Uzmanlık Öğrencilerinin Üreme Sağlığı Konusunda Bilgi, Tutum ve Davranışları

Tıp Eğitimi Dünyası

Nilgün Özçakar, Neşe Yeniçeri, Vildan Mevsim, Dilek Güldal

Rahim içi araç hakkındaki bilgi düzeyinin araştırılması

Cukurova Medical Journal

Hediye DAĞDEVİREN, Hüseyin CENGİZ, Bülent BABAOĞLU, Cihan KAYA, Keziban DOĞAN, Şükrü YILDIZ

Türk kadın kohortunda etonogestrel salan kontraseptif implant kullanıcılarının özellikleri ve deneyimleri

Ortadoğu Tıp Dergisi

Demet KOKANALI, Meryem KURU PEKCAN, Yasemin TAŞÇI