Tufan ÇİÇEK, Turhan TOGAN, Hilal ERİNANÇ, Murat UĞUR, Umut GÖNÜLALAN, Egemen ÇİFCİ

Mesane içi BCG immünoterapisi: Travmatik kateterizasyon sonrası gelişen sepsis ve çoklu organ yetmezliği

Intravesical BCG immunotherapy: Sepsis and multiorgan failure developed after traumatic catheterization

Cukurova Medical Journal

2014 - Cilt: 39 - Sayı: 1

Sayfalar: 131 - 136