Mürsel KOÇER, Akkan AVCI, Müge GÜLEN, Begüm Şeyda AVCİ, Salim SATAR, Filiz KOÇ

Acil servise başvuran baş dönmesi olan hastaların değerlendirilmesi

Evaluation of patients with dizziness who applied to emergency service

Cukurova Medical Journal

2019 - Cilt: 44 - Sayı: 2

Sayfalar: 579 - 586