Abu Bakar SİDDİQ

Doğaüstü Varlıklar Hakkındaki İnançların Sosyo-Psikolojik Etkileri: Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki Vaka Çalışmaları

Socio-Psychological Effects of the Beliefs on Supernatural Beings: Case Studies from Southeast Anatolia

Artuklu İnsan ve Toplum Bilim Dergisi

2018 - Cilt: 3 - Sayı: 1

Sayfalar: 10 - 19