Yasin KABALCI

Doğrudan dizili kod bölmeli çoklu erişim iletişim sistemlerinin Weibull sönümlü kanallardaki resim iletim başarımları

Image transmission performance of direct sequence code division multiple access communication systems in Weibull fading channels

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi

2018 - Cilt: 24 - Sayı: 2

Sayfalar: 192 - 197