Aylin AKINLAR, Suleyman DOGAN

Türkiye'de Azınlık ve Devlet Liselerinde Çokkültürlü Eğitim Olgusunun İncelenmesi: Çoklu Örnek Olay Çalışması

Investigating Multicultural Education Phenomena in Minority and Public High Schools in Turkey: A multiple case study

Eurasian Journal of Educational Research

2017 - Cilt: 17 - Sayı: 71

Sayfalar: 1 - 20

Benzer Makaleler

ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME YÖNELİK TUTUM ve KÜLTÜREL ZEKÂ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YEM ile İNCELENMESİ

Doğu Coğrafya Dergisi

Melehat GEZER, İbrahim Fevzi ŞAHİN

ÇOKKÜLTÜRLÜ ORTAÖĞRETİM OKULU YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİNİN YÖNETİM - ÖĞRETİM SÜRECİNDE KARŞILAŞTIKLARI GÜÇLÜKLERİN İNCELENMESİ

Milli Eğitim Dergisi

Habib HAMURCU, Eray DEMİRÇELİK

Sosyal Hizmetin Gözünden Sosyal Uyum İçin Bir Öneri: Çokkültürlü Eğitim

Toplum ve Sosyal Hizmet

Demet AKARÇAY, Mehmet KIRLIOĞLU

Türkiye'de Azınlık ve Devlet Liselerinde Çokkültürlü Eğitim Olgusunun İncelenmesi: Çoklu Örnek Olay Çalışması

Eurasian Journal of Educational Research

Aylin AKINLAR, Suleyman DOGAN

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLERİNİN KÜRESEL, ÇOKKÜLTÜRLÜ EĞİTİME VE KÜRESEL VATANDAŞLIK EĞİTİMİNE YÖNELİK BAKIŞ AÇILARI

Milli Eğitim Dergisi

Vural TÜNKLER

DKAB ve İHL Meslek Dersleri Öğretmen Adaylarının Çokkültürlülük Algılarının Farklı Değişkenler Açısından İncelenmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Şeref GÖKÜŞ

Çokkültürlü Eğitime Dayalı Proje Çalışmasının Sınıf Öğretmeni Adaylarının Kültürlerarası Duyarlılık Düzeylerine Etkisi

Ufuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Neşe (IŞIK)TERTEMİZ, Selma ASLANTAŞ

Çokkültürlü Eğitim Tutumları ile Küreselleşmenin Kültürel Etkisine Yönelik Algılar Arasındaki İlişki

Eurasian Journal of Educational Research

Pinar BAGCELI KAHRAMAN, Gonul Onur SEZER