Abdülkadir IŞIK, Hayriye IŞIK

SOSYAL EŞİTSİZLİKLERİN GİDERİLMESİNDE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ: CİNSİYET ESASLI BÜTÇELEME (TEORİ, GELİŞİM VE UYGULAMA)

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2009 - Sayı: 57

Sayfalar: 167 - 211