Orhan KOÇAK, Yusuf ÇAKMAK

PAZARCILIK SEKTÖRÜNÜN ENFORMEL BOYUTU ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: YALOVA ÖRNEĞİ

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2011 - Sayı: 60

Sayfalar: 223 - 258