Ali İhsan BALCI, Mehmet GÜLER

Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (ETUC) Küreselleşme Bağlamında Değerlendirilmesi

Evaluation of the European Trade Union Confederation (ETUC) in the Context of Globalization

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2019 - Sayı: 77

Sayfalar: 383 - 420