Ali İhsan ÇELEN

ILO’nun Çalışma Yaşamının Geleceği Öngörüsünde Niteliği Değişen Dış Kaynak Kullanımının Rolü: İstihdam ve Ücret İlişkileri Açısından Bir Değerlendirme

The Changing Role of Outsourcing In ILO’s Future of Work Initiative: An Evalution In Terms of Employment and Wage Relations

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2019 - Sayı: 77

Sayfalar: 201 - 234

Benzer Makaleler

‘Düzgün İş’ Bağlamında Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma Koşullarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Alan Araştırması

Bilgi Sosyal Bilimler Dergisi

Cihan SELEK ÖZ, Enver BULUT

Siparişlerin gecikme tahmini için veri madenciliğine dayalı gerçek zamanlı bir sistem tasarımı ve uygulaması

Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi

Ahmet Kürşad TÜRKER, Adem GÖLEÇ, Adnan Aktepe, Süleyman Ersöz, Mümtaz İpek, Gültekin ÇAĞIL

DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE’NİN HİZMET SEKTÖRÜNE KAYIŞI VE DIŞ KAYNAK KULLANIMI

Öneri Dergisi

Süleyman Tuluğ OK

DIŞ KAYNAK KULLANIMININ FAYDALARININ ASKERI LOJISTIKTE DIŞ KAYNAK KULLANIMI EĞILIMINE ETKILERI ÜZERINE BIR ARAŞTIRMA

Savunma Bilimleri Dergisi

Ufuk TÜREN, Bahar SENNAROĞLU

Dış Kaynak Kullanımı (Outsourcing): Antalya Yöresindeki 5 Yıldızlı Otellerde Bir Araştırma

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Nilüfer TETİK, V. Erdinç ÖREN

1965'TEN 12 EYLÜL 2010 HALK OYLAMASINA YASAKOYUCUNUN MEMUR SENDİKACILIĞINA BAKIŞ AÇISI VE ILO NORMLARI

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

Adnan MAHİROĞULLARI

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) Ve Uluslararası Sosyal Güvenlik Teşkilatı (ISSA) Tarafından Yayınlanan Uluslararası Belgelerde Sosyal Güvenliğin Kapsamı ve Türkiye Açısından Değerlendirilmesi

Sosyal Güvence

Cenkhan ALTINTAŞ

KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI: ANKARA İLİNDEKİ DÖRT VE BEŞ YILDIZLI OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Gülden ZÖNGÜR, Kadri Gökhan YILMAZ, Aybegüm GÜNGÖRDÜ