Yasin YILMAZ

Türkiye’de Vakıfların, Kâr Amacı Gütmeyen Sosyal Politika İşlevleri: “Sosyal Millet” Anlayışı

Foundations in Turkey, Profit Nonprofit Social Policy Functions: “Social People”

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2020 -

Sayfalar: 283 - 331