Verda Canbey ÖZGÜLER

Türkiye’de Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Lisansüstü Tezlerinin “Sosyal Politika” Bağlamında Değerlendirilmesi

Evaluating Graduate Theses on Labour Economics and Industrial Relations in Turkey within the Context of “Social Policy”

Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi

2020 -

Sayfalar: 1 - 45