Prof. Dr. Aliye MAVİLİ, Öğr. Gör. Dr. Nur Feyzal KESEN, Öğr. Gör. Dr. Serap DAŞBAŞ

Aile Aidiyeti Ölçeği: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

Family Sense of Belonging Scale: A Study of Developing a Scale

Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi

2014 - Sayı: 33

Sayfalar: -

Benzer Makaleler