Melis YEŞİLPINAR, Ahmet DOĞANAY

Sınıf Öğretmenleri ve Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünmenin Öğretimine Yönelik Öz-Yeterlik Algıları

Self-Efficacy Perceptions of Classroom Teacher and Prospective Teacher About the Instruction of Critical Thinking

Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2014 - Cilt: 43 - Sayı: 2

Sayfalar: 57 - 82

Benzer Makaleler

FELSEFE DERSİNDE ALTI ŞAPKALI DÜŞÜNME TEKNİĞİ’NE DAYALI ETKİNLİKLERİN YARATICILIK, ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE AKADEMİK ÖZ YETERLİĞE ETKİSİ

Milli Eğitim Dergisi

Güler AKKILIÇ, Sinan KOÇYİĞİT

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ SES TEMELLİ CÜMLE YÖNTEMİNİN YETİŞKİNLERE UYGULANMASINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN ANALİZİ

Milli Eğitim Dergisi

Metin ELKATMIŞ

Fen Bilimleri Öğretmen Adaylarının Bilimsel Okuryazarlık Düzeyleri ve Eleştirel Düşünme Eğilimlerinin İncelenmesi

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Nurcan TEKİN, Oktay Aslan, Dursun Yağız

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Sınav Sorularının Öğrencilerin Eleştirel Düşünme Becerisini Ölçmedeki Uygunluğu

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Serdar YEŞİL, Remzi Yavaş KINCAL

BLOK TEMELLİ PROGRAMLAMAYA İLİŞKİN ÖZ-YETERLİK ALGISI ÖLÇEĞİ GELİŞTİRME ÇALIŞMASI: SCRATCH ÖRNEĞİ

Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama

İbrahim KASALAK, Arif ALTUN

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MATEMATİK OKURYAZARLIĞI ÖZ-YETERLİK DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Asena AYVAZ CAN

1. ve 4. Sınıftaki Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Öz- Yeterliklerinin Üniversiteye Giriş Başarı Sıralamaları Açısından Karşılaştırılması

Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi

Muhammet Hanifi ERCOŞKUN, Nesibe AĞIRMAN

Matematik Başarısı ile Tutum, Mantıksal Düşünme Yetenekleri ve Eleştirel Düşünme Eğilimleri Arasındaki Doğrudan ve Dolaylı İlişkiler

Eurasian Journal of Educational Research

Gökhan AKSU, Nermin KORUKLU