Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi - ODAD

Yıl 2016 , Cilt , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ÖRGÜTSEL BAĞLILIĞIN ALT BOYUTLARI İLE İŞTEN AYRILMA NİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI PERSONELİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yazar kurumları :
Ordu Üniversitesi, Giresun Üniversitesi
Görüntülenme :
806
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışma Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) personelinin örgütsel bağlılık ve işten ayrılma niyeti düzeyini tespit etmek ve örgütsel bağlılığın alt formları ile işten ayrılma niyeti arasındaki ilişkiyi belirlemek üzere tasarlanmıştır. Belirlenen amaç doğrultusunda araştırma evreni olarak Tokat, Ordu, Giresun merkez ve ilçelerinde bulunan SYDV’ler belirlenmiştir. 136 vakıf personeli üzerinde uygulanan anketten elde edilen veriler ile frekans analizi, korelasyon analizi ve basit doğrusal regresyon analizi yapılmıştır. Yapılan analiz neticesinde personelin duygusal ve normatif bağlılığının ortalama değerin altında olduğu, işten ayrılma ve devam bağlılık düzeyinin kısmi olarak ortalama değerin üzerinde yer aldığı görülmektedir. Araştırmada devam bağlılığı ile işten ayrılma niyeti arasında anlamlı bir ilişki tespit edilemezken, işten ayrılma niyeti ile duygusal bağlılık ve normatif bağlılık arasında negatif yönlü korelasyon ilişkisi tespit edilmiş ve duygusal bağlılık ve normatif bağlılığın (R2: ,246 , R2: ,227) oranında işten ayrılma niyetini açıkladığı tespit edilmiştir. 

 

Özet İngilizce :

This study is designed to determine Assistance and Solidarity Foundation personnel’s organizational commitment and turnover intention level and to establish the relationship between subforms of organizational commitment and turnover intention. In accordance with this purpose the Social Assistance and Solidarity Foundations in central districts and districts of Tokat, Ordu, Giresun are chosen as a research population. Frequency analysis, average values, correlation analysis and simple linear regression analysis are made with the data acquired from the survey which is applied to 136 personnel of the Foundation. As a result of the analysis, it is found that personnel’s emotional and normative commitments are below the mean value and turnover intention and continuance commitment are partially above the mean value. In this study it is found that while there is no significance relationship between continuance commitment and turnover intention, there is a negative correlation relationship between emotional commitment and normative commitment and emotional commitment and normative commitment explains the turnover intention with the rate of (p< 0,01 significance level (R2: ,246 , R2: ,227). 

 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :