Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi - ODAD

Yıl 2016 , Cilt , 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

ÇALIŞAN SESSİZLİK DAVRANIŞININ AZALTILMASINDA ALGILANAN ÖRGÜTSEL DESTEK ETKİLİ MİDİR

Yazar kurumları :
Çankırı Üniversitesi
Görüntülenme :
1378
DOI :
Özet Türkçe :

Çalışan sessizliği, belirli motivlere dayanarak çalışanların örgütleriyle ilgili fikirlerini, önerilerini ya da sorunlarını, ka rarı etkileyebilecek diğer kişilerden kasıtlı olarak saklamasıdır. Bu çalışma, algılanan örgütsel desteğin çalışan sessizlik davranışı üzerinde etkili olup olmadığını belirlemeye odaklanmaktadır. Veriler, Antalya'da ki beş yıldızlı grup ve zincir otel çalışanlarından anket yöntemi ile toplanmış, çalışma 374 çalışanın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Verilerin analizinde t-testi, anova, korelasyon, regresyon analizleri ve yapısal eşitlik modellemesinden yararlanılmıştır. Bulgular, algılanan örgütsel desteğin çalışan sessizlik davranışı üzerinde negatif etkisinin olduğunu göstermiştir.

 

Özet İngilizce :

Employee silence is; depending on specific motives, the employees' intentionally hiding of ideas, suggestions or problems about the organization from other people who can influence the decision. This study focuses on determining whether perceived organizational support has an impact on the employee silence. Data were collected by survey method from the employees of five star hotel groups and chains. Work was carried out with the participation of 374 employees. T-test, ANOVA, correlation, regression analysis and structural equation modeling were used in data analyses. Findings showed that perceived organizational support has a negative effect on employee silence behavior.

 

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :